SETEM Soğuk Kenetlemeli Yumurta Paketleme Makinesi yumurtanın ısısal bir işleme tabi tutulmadan ambalajlanmasını sağlayan yeni bir teknolojidir. Soğuk Kenetleme, yumurtanın konduğu alt viyol ile üzerine konulan kendine has pet şeffaf kapağın birleştirilmesi şeklindedir.

Bu yöntemle ürün el değmeden en doğal hali ile paketlenmiş olmaktadır. Yumurtanın paketlenmesinde kullanılan geleneksel sistemler, yumurtayı direkt ısı ve ısı dalgalanmalarına maruz bırakarak naylon, pvc, folyo vs ambalajların içinde hava alamaması nedeni ile hassas bir ürün olan yumurtanın ömrünü ve besin değerini azaltarak istenmeyen küf, çil, bozulma gibi sağlıklı tüketim kriterlerine uygun olmayan sonuçlara sebep olmaktadırlar.

Sağlıklı beslenme ve gıda güvenliği konusunda tüketicinin bilinçlenmesi ile tüketici derneklerinin hak arama konusunda gelişmesine paralel olarak BARANYUM 40 yıllık bilgi ve birikimini sektörün tüm aktörlerine katma değer üreten bu sistemi üretebilmek için seferber etmiştir. AB kriterlerini rehber edinen ülkemize somut katkı için Soğuk Kenetleme Teknolojisini hayata geçirerek Gıda Güvenliği gibi hayati öneme haiz bir konuda hizmete sunmuştur.