Ambalaj, ürünü en iyi şekilde koruyan, raf ömrünü maksimum seviyeye taşıyan, bozulmasını ve hasar görmesini engelleyen, ürünün nakliyesini, depolanmasını ve teşhir edilmesini kolaylaştıran ve sonunda nihai tüketicinin ürünü tercih etme sürecinde önemli bir rolü olan değerli bir araçtır.

Yumurtanın en önemli kriteri tazeliğidir. Mevcut sistemlerde paketleme esnasında yumurta (PVC, POF, Naylon, Klips vb.) STREÇ ile çevrelenmek suretiyle yaklaşık 200-250 derecelik ısı tünelinden geçerken yumurtayı ısıya ve ısı dalgalanmalarına maruz bırakır aynı zamanda streç ile sarıldığından hava sirkülasyonunu engeller bu işlem yumurtanın tazeliğini kaybetmesine sebep olur.

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI:

TÜRK GIDA KODEKSİ YUMURTA TEBLİĞİ (2014/55)

MADDE 1 – (1) Bu tebliğin amacı yumurtacı tavuklardan elde edilmiş kabuklu yumurtanın tekniğine uygun ve hijyenik şekilde paketlenmesi, muhafazası, depolanması, taşınması ve pazarlanmasında dikkate alınacak özellikleri belirtmektedir.

MADDE 3 – (1) Bu tebliğ 29/12/2011 tarihli ve 28157 3üncü mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

TAŞIMA, DEPOLAMA, MUHAFAZA ve SATIŞ

MADDE 13 – (1) Bu tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin depolanması ve taşınmasında, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümündeki hükümlere uyulur. Bu kurallara ek olarak;

a) Yumurtalar üretildikleri işletmelerde, toplanma işleminden hemen sonra depolarda viyoller içinde muhafaza edilir.
b)Yumurta üretildiği yerde ve tüketiciye ulaştırılana kadarki tüm aşamalarda temiz ve kuru yerlerde ve yabancı kokulardan ari biçimde depolanır; darbelerden, doğrudan güneş ışığından ve büyük sıcaklık dalgalanmalarından korunur.